Прекратяване на трудовия договор без предизвестие E-Book


Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Николай Стоянов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Николай Стоянов
ISBN: 9789542826088
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,79

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата предлага обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 КТ. Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор. Всяка глава започва с кратък синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.

...не на трудовия договор по инициатива на служителя по някое от основанията, посочени в чл ... Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие ... . 327, ал. 1 от КТ. Прекратяване на трудовия договор на работника без предизвестие е възможно само в изрично предвидените в закона случаи, описани в чл. 327 от КТ. Предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не пове ... forum.lex.bg • Виж темата - Прекратяване на трудов договр ... ... . 327 от КТ. Предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Кога се отправя предизвестие на работника Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие. Прекратяване от работника или служителя с предизвестие са регламентирани в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ). Прекратяване в изпитателния срок (чл.71 ал.1) Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на работодателя. (2) В случаите по ал. 1, т. 10, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го ... Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя на някое от основанията, посочени в чл. 328, ал. 1 от КТ. По кой член да го освободиме от работа без предизвест...