Граждански процесуален кодекс 18 издание E-Book


Граждански процесуален кодекс 18 издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2020
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192261443
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,35

ОБЯСНЕНИЕ:

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му.Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.В информационното приложение на сборника са поместени и списъци на актове на правото на ЕС, многостранни международни договори, двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела, както и тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.Съдържание:1. Граждански процесуален кодекс2. Закон за правната помощ3. Закон за медиацията4. Закон за международния търговски арбитраж5. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс6. Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство7. Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство8. Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодексИнформационно приложение• Право на Европейския съюз• Многостранни международни договори• Двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела• Тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.• Справочник на измененията

...ражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му ... PDF ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... . Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански п ... Граждански процесуален кодекс ... ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС ... Граждански процесуален кодекс 2 09 С01 18. издание към 9 януари 2020 г. Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му. Граждански процесуален кодекс Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК "Труд и право" - "ЕПИ Собственост" Виж откритите Начало за търсене "Гржданско процесуален кодекс" в . Граждански процесуален кодекс. Граждански процесуален кодекс ... 18. (1) Българският съд е компетентен по искове, по които страна е чужда държава, както и лице със съдебен имунитет, в следните ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... всички граждански дела с изкл...