Действие на договора по отношение на лицата E-Book


Действие на договора по отношение на лицата - Таня Йосифова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ: Таня Йосифова
ISBN: 9786192261061
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,12

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието е посветено на въпросите, свързани с действието на договора между страните по него (така нареченото „вътрешно действие“) и спрямо трети лица („външно действие“). Отделено е внимание на понятието за договор и неговото сключване. Вътрешното действие е разгледано през призмата на принципа на облигаторното действие на договора и на принципа на относителното действие на договора. Външното действие касае хипотези, при които за трети лица, които не са страни по договора, се пораждат облигационните му права и задължения било в пълен обем, било ограничено. Разгледани са въпросите на противопоставимостта на договора, относителната недействителност в българското гражданско право, правната природа на Павловия иск, отговорността на трето лице, попречило недобросъвестно на изпълнението на договора и други. Книгата е предназначена за преподаватели, съдии, адвокати, юрисконсулти и студенти по право.Таня Йосифова е доцент по гражданско и семейно право, арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...а означава, че развалянето на договора става по реда на чл ... чл. 57, ал. 2 КТ | Текст и съдебна практика ... . 87, ал. 3 ЗЗД и при неговото разваляне страните са длъжни, съгласно чл. 88, ал. 1 да възстановят положението отпреди сключването на ... Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни Обща информация От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (Gener ... 3. Юридически действия | Лекции по Право ... . влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection - пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; Глобален план за действие по отношение на ваксините и Кодекс на Световната здравна организация за практиката за международно набиране на здравен персонал ще бъдат обсъдени на общото ... - по отношение на определянето на дължимия годишен данък вече се прилага чл. 49 ЗДДФЛ за определяне на годишния данък от основния работодател, който до 31.12.2007 г. нямаше отношение към лицата ... На следващо място съществува и действие по отношение на лицата. Принципът е, че НА пораждат действие спрямо всички лица и по-конкретно спрямо адресатите на АА, съобразно действието им по ... Субектът на лични данни, събирани и обработвани при преброяването, не може да се ползва от правата по чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г ... По силата на Закона за енергетиката (ЗЕ) в полза на лицата, които изграждат и експлоатират енергийни обект, възникват сервитути при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни ......