Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК E-Book


Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК - Атанас Иванов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Атанас Иванов
ISBN: 9786191980901
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,11

ОБЯСНЕНИЕ:

...от 2017 г, в сила от 31.10.2017 г ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС И НОТАРИАЛНО ПРАВО - Издателство Сиела ... . Критичен поглед на някои актове на ВКС по въпроса за спирането на гражданско дело по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК Купи онлайн Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК - Атанас Иванов за 20,00 лв. от Galaxy.bg - ДВ, бр. 50 от 2008 ... Касационно обжалване и основания за касационна жалба до ... ... . от Galaxy.bg - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 9 от 08.01.2018 г. по в.т.д. № 615/2016 г. на Апелативен съд — Варна и решение № 50 от 12.03.2018 г., постановено по реда на чл.247 ГПК по същото дело. ЗАЩО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПО ЧЛ. 288 ГПК Не подлежат на касационно обжалване решенията по граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. ... Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК. Трето актуализирано и допълнено издание. g2098.jpeg Автор: Атанас Иванов Заглавие: Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК Книгата е първото цялостно изследване в българската Книгата е първото цялостно изследване в българската правна литература, посветено на темата "Актове, подлежащи на касационно обжалване". Сл Тази постановка на тълкувателното решение означава, че основанието за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК се отнася само до противоречие на разрешението на ... Касационните жалби са процесуално допустими - подадени са в преклузивния срок по чл. 283 ГПК, от надлежна страна в процеса и срещу актове, подлежащи на касационно обжалване. „ АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ" ... прие тълкувателни решения3 по тълкуване на чл. 280 ГПК, 1 Обн. ДВ., бр. 59 от 20.07.2007 г., влязъл в сила на 01.03.2008 г., с последващи изменения и ... 01. 2019 г. по гр. д. № 1998/ 2018 г. по описа на РС Разград. Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВКС. 5 Обжалване Определения Разпореждания, адвокат обжалване съдебни актове, оспорване на Определения Разпореждания граждански и наказателни дела. Оспорване Определение Районен съд, Обжалване Разпореждане Районен съд...