Култура на мисленето. Логически и методологически аспекти E-Book


Култура на мисленето. Логически и методологически аспекти - Вихрен Бузов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2020
ПИСАТЕЛ: Вихрен Бузов
ISBN: 9786191682508
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,34

ОБЯСНЕНИЕ:

Това монографично изследване няма да ви научи да мислите ефективно, а как да прилагате инструментите на логиката и приложните логически дисциплини – реторика, еристика, диалектика, топика, евристика, за да разкривате грешки и манипулации с нейните правила, да конструирате силни аргументи и да отхвърляте необосновани твърдения, да успявате да убедите другите в своята теза в разговора и в дискусията, да установите предимствата на критическото мислене пред всекидневното в използването му в научното познание, комуникацията и практическата дейност.Логиката се разглежда като „практическа логика“, или практическо изкуство на аргументацията, което ни снабдява с познавателни и убеждаващи средства с голяма мощ и обхват.Тя е средство за комуникация и съгласуване на действията между хората, за убеждаващо въздействие и творческа инициатива.Културата на мисленето е съвкупност от интелектуални инструменти за познание, комуникация и успешна дейност, за убеждаване на другите да приемат или отхвърлят определени тези.

... страни.Отредената ни от историята съдба да ... Търсене на: абагар - store.bg ... ... Същност и видове логически операции. Роля и място на логическите операции - анализ, синтез, сравнение, абстрахиране, обобщение, конкретизация в обучението по биология в отделните класове. Виж откритите Козметика за търсене "vihren" в be ... Култура на мисленето. Логически и методологически аспекти ... ... . Виж откритите Козметика за търсене "vihren" в beauty.store.bg - магазинът за козметика и козметични продукти. Култура, Kultura, седмичник, изкуство, култура, публицистика. През 2015 г. се появи изследването на Стефан Попов Obiectum Purum: увод във феноменологията на Рене Декарт [1].На почти 300 страници в него беше разгърнат цялостен прочит ... Софийски университет " Св. Климент Охридски" Факултет по Педагогика Организационна култура и управленски аспекти в социално-педагогическите заведения. Изработил: Нинел Цветкова ф.н. № 32424 София 201 Теория и история на културата (Българска традиционна култура) Доц. д-р Райна Гаврилова 1. Традиционната култура като типологично определение. Методологически 1.Определете същността на екологичната култура В своята история планетата е претърпяла безброй промени, причинени от силите на природата. Резултат от този дълъг период е сложната и динамична среда, в „Култура.БГ" е предаването, което търси и намира своята аудитория.В него може да чуете дискусии по най-актуалните проблеми и да видите най-интересните събития от културния афиш в страната и чужбина. Този период е по-блед от предходния и не е така изчерпателен по отношение на досегашните проучвания (спец. ролята на гръцката култура), но и тук се поставят важни теоретични въпроси ... на човешката култура, основаващ се на фрагмен-тарни данни" 7 e станал недостатъчен и е необхо-димо осмислянето на взаимовръзката между раз-личните аспекти на културата. Осъзнава се фактът,...