Закон за кадастъра и имотния регистър E-Book


Закон за кадастъра и имотния регистър -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2005
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,45

ОБЯСНЕНИЕ:

...ила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ ... ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... . бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Author: Stefi Last modified by: Katya Tsvetkova Created Date: 10/17/2018 2:33:00 PM Company: Cadastre Agency Other titles: ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. Закон за кадастъра и ... Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за ... ... . Закон за кадастъра и имотния регистър PDF файл, 6,4 MB, качен на 27.06.2019 Закон за регистър Булстат Закон за кадастъра и имотния регистър 2 16 c03 5. издание към 5 юни 2019 г. Издателство: Сиби ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ ... Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи днес за първо гласуване в зала проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Обн. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2000г. изм. ДВ. бр. 45 от 30 Април 2002г. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ ... (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет. Научи повече за книгата "Закон за кадастъра и имотния регистър 2019" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за Закон за кадастъра и имотния регистър. чл. 54 […] (4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със .....