Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране; Инструкция N13 за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране E-Book


Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране; Инструкция N13 за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,15

ОБЯСНЕНИЕ:

...денчески, и/или НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж (Загл ... PDF НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното ... ... . изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Приложение № 1 към ... Отговор на Taniatania(26.09.2014 18:19): Taniatania каза: Но ми се струва, че има и друга разлика - по чл.9а, ал.1 образованието мога да си го платя по всяко време, даже сега, и на 2 части, например сега малко и остатъка при заявление за ... На мен обаче съвсем малко не ми достига, за да покрия критер ... Наредба за Категоризиране на Труда при Пенсиониране ... ... На мен обаче съвсем малко не ми достига, за да покрия критериите за минимален осигурителен стаж (за 2019 - 35г. и 8м. за жени и 38г. и 8м. за мъже), така че да мога да се пенсионирам. Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Те са свързани с новото законодателство в областта на политиката за хората с увреждания и ползването на лична помощ от Г-жа Хаджиева, вижте на сайта на НОИ дали фирмата в която сте работили не е издала изплащателни ведомости за заплати в осигурителния архив на НОИ, ако не проверете държавен архив Московска ... Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, а не заради самото пенсиониране. Кодекс на труда - 2020. ... Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - ИК "Труд и право" Наредба за пенсиите и осигурителния стаж Въведете част от заглавието ... НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) ... Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм., бр. 123 от 1998 г.), се ... Различни са условията за пенсиониране за парашутисти, летци, екипажи на подводни съдове и водолазния състав (чл. 69, ал. 4 и 7 КСО).За тях от 01.01.2016 г. също се въвежда задължителна навършена възраст, с оглед правото на ... - ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. - НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г.за документите,необходими за сключване на трудов договор Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Приета с ... В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и въз основа на други автентични ... Министрите ще приемат и постановление за допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета през 2000 г. автор: Ваня Иванова. В брой: 99 на ДВ, от дата 17.12.2019 беше обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.. В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално ... (2) Трудовият стаж по ал.1 може да допълва трудовия стаж при пенсиониране на лицата по чл.6 и по чл.7, ал.1 от Закона за пенсиите само при наличие на 13 години и 4 месеца действително изслужени по ......