Accountancy Law.Independent Financial Audit Law. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. E-Book


Accountancy Law.Independent Financial Audit Law. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 954-464-120-3
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,99

ОБЯСНЕНИЕ:

... (НИ) за околната среда и персонала (чл ... PDF „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за ... ... . 33, алинеи 2 и 4; съответно чл. 39, т. 2 от новия закон), но в разширен обхват. - Закон за счетоводството: . В чл. 38 ал. 9 се изменя така: „(9) Алинеи 1-8 не се прилагат за: еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и 2. The audit firm should carry out interim and final financial audit o ... PDF Нов Закон за счетоводството ... . The audit firm should carry out interim and final financial audit of the project in accordance with international standards. According to the signed project agreement for the Cooperation Programme is intended to have an interim financial audit and a final financial audit. The scope of the Interim financial audit should be 21.04.2015 - 31.12.2016. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г ......