Закон за чужденците в Република България. Нормативни актове E-Book


Закон за чужденците в Република България. Нормативни актове -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,29

ОБЯСНЕНИЕ:

... на Областна администрация - Габрово ... Закони и правилници | ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ... . 1. Конституция на Република България. 2. Закон за администрацията. 3. Устройствен правилник на областните ... Нормативни актове Е-мейл ... 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти ... Закон за лекарствените ... С измене ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Закон за лекарствените ... С изменения в отделни нормативни актове като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Закона за чужденците ... ЗАКОН за чужденците в Република България Обн. - ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г.; изм., бр. 70 от 06.08.1999 г.; в сила от ... (ЕО) № 539/2001 на Съвета, в други актове на ЕС с обвързващо действие, в ... издадено от ... Нормативни актове. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото ... за установяване на конфликт на интереси в Патентно ведомство на Република България 723 kb ... 4. чужденците, получили разрешение за пребиваване на територията на Република България съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за чужденците в Република България преди критичния момент, както и ... Уеб порталът e разработен в рамките на Договор bg 161po003-4.1.01-0001-c0001 по проект на Българска агенция за инвестиции "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България". Отборът на Област Перник спечели състезанието за знания "Моят град е моята крепост" за Югозападна България Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е моята ... Виж откритите Начало за търсене "Закон за чужденците в Република България" в . ... включени в сборника, и към други нормативни актове. С изменения в отделни нормативни актове като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Закона за чужденците ... Последваща оценка на въздействието на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г. ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ... № 539/2001 на Съвета, в други актове на ЕС с обвързващо действие, в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на ... Нормативни актове. ... мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... Република България ... Проекти на нормативни актове до март 2017; ... Проект на закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния ......