Осигуряването в практиката на предприятието 2004 E-Book


Осигуряването в практиката на предприятието 2004 - Димитана Христова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Димитана Христова
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,42

ОБЯСНЕНИЕ:

...ват: производство на определени продукти, извършване на определени услуги, покупка на ... ABВ_bulletin - uni-svishtov.bg ... ... Проблеми при диференцирането на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от Кодекса на труда в практиката на Върховния касационен съд Правото на уволнение по чл. 328, ал. 2 от кодекса на труда. В хода на своята дейност предприятията формират различни ... PDF СЧЕТОВОДСТВО бр. 5, година НЕОБХОДИМОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ В ... ... . 328, ал. 2 от кодекса на труда. В хода на своята дейност предприятията формират различни видове резерви и ги използват според предвиденото в съответния нормативен акт предназначение (устав, дружествен договор или друг устройствен документ). (2) (изм., ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:...../ да не го цитирам целия / ност за м. януари 2007 г. с величините за същия месец на 2006 г., 2005 г. и 2004 г.). ... тъй като това дава възможност на анализаторите в практиката да пра- ... през който предприятието черпи изгода от тях ... (13) Практиката показва, че работници, наети чрез предприятие за временна работа или агенция за посредническа дейност по наемане на работа за работа в предприятие ползвател, понякога биват изпращани на територията на В долното поле на уведомлението се попълва датата, на подаването му в ТП на НОИ. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице и се подпечатва. Разположение или наричано още в практиката дежурство представлява времето, през което работникът или служителят, намирайки се извън територията на предприятието (обикновено вкъщи), е в готовност незабавно щом бъде ......