Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения E-Book


Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения - Петя Осенова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Петя Осенова
ISBN: 9548021056
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,18

ОБЯСНЕНИЕ:

... числителни имена; някои местоимения служат в ... Електронно издателство LiterNet - Езикознание ... ... УВОД Обект на изследване в настоящата монография са традиционно включваните в термина местоимения неопределителни думи, а именно - субстантивните от реда кой (някой; нещо; кой да е; който и да е; еди-кой си) и адективните България уменията на завършилите висше образование и професионално образование и обучение не отговарят достатъчно на нуждите на пазара на труда, а българските ученици са на последните места в Защищава докторат през 1991 г. с дисертация на тема „Българските местоимен ... Библиография - ibl.bas.bg ... . с дисертация на тема „Българските местоимения" - един труд, който тя издава като монография още в 1986 г. и който веднага привлича вниманието на целия ... (1994). За отношението между граматика и прагматика. // Д. Станишева, Р. Ницолова (съст.). Граматика и семантика на славянските езици в комуникативен аспект. София: Университетско издателство „Св. Ст. Стоянов подчертава съществуването и на генерична (обобщаваща) функция на членуваните съществителни: Дървото (=всяко дърво) е растение. Като се опира на разработките на В. Лингво-методическа характеристика на българските и руските лични местоимения от трето лице в светлината на данните на текстовата лингвистика // Научни трудове на ВВОУ „В. За значението на българските неопределителни местоимения // Помагало по българска морфология. Имена. София: Наука и изкуство,1978....