Процедури и приложни документи по устройство на територията и по строителството E-Book


Процедури и приложни документи по устройство на територията и по строителството - Савин Ковачев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Савин Ковачев
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,81

ОБЯСНЕНИЕ:

...кона за устройство на територията (ЗУТ); Наредба № 3 от 31 ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на ... Процедури и приложни документи по уст ... Процедури и приложни документи по устройството на ... ... .ч. влагането на ... Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството Савин Ковачев, инж. Милка Гечева, Стоянка Илова, Борислава Филипова, арх. Пенчо Димитров Труд и право Процедури и приложни документи Съдебни искове "Вещно право" Съдебни искове "Облигационно право" Процедури по ЗОП 2015 и 2014 Вътрешни правила за провеждане на процедури по ... Услуги по устройство на територията и строителство ... Стая №18 "Устройство на територията" Работно време от 8:30 до 17:00 ... Обществена консултация по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията за създаване на eдинен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционното ... Наименование на услугата. Цена. Цена. С ДДС. 1. Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали / за ІІІ-та зона /. 1,00лв/м 2 /ден. Без ДДС 2. Нормативна основа на устройството на територията. Органи по териториалното устройство. 3. Устройство на територията. Понятие и видове територии. 4. Кадастрални планове. Процедури и приложни документи по Съдържание устройството на територията и строителството Процедура № 6 Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план....