Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране E-Book


Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,16

ОБЯСНЕНИЕ:

...а на 27 и 28 септември 2003 г ... ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в ... ... . е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното ... ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране Обн., ДВ, бр. 20 ... Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ... предоставяне на проек ... ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ... ... ... предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. 24.01.2008! ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Author: Koev Last modified by: m.arangelova Created Date: 7/28/2009 1:37:00 PM Company: obl admin Other titles В Държавен вестник № 20/2003 г. е публикуван Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, който е основание за свикване на Национално учредително събрание ... Закон за защита на търговската тайна Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Чл. 3. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са юридиче...