Правата на детето. Социално-педагогически измерения E-Book


Правата на детето. Социално-педагогически измерения - Цецка Коларова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Цецка Коларова
ISBN: 9540719690
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,20

ОБЯСНЕНИЕ:

...тена на правата на детето, тези нови ресурси за детското развитие ... НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2008 - 2018 ... . Правата на детето могат да ориентират по-добре учителя по отношение на методологията на гражданското образование и на възможностите, които то разкрива за цялостното развитие на училището. Конвенцията на ООН е международен документ за правата на детето ... Права на човека - Уикипедия ... . Конвенцията на ООН е международен документ за правата на детето. Той въвежда редица норми, които трябва да се спазват. ... когато налага настаняване в социално-педагогически интернат или ... Проектът за Закон за детето беше предложен за обществено обсъждане през 2012 г., но не можа да бъде защитен от вносителите му - МТСП и МС. 21 Правата на детето при осиновяване. Международно осиновяване. 1 22 Правата на детето при настойничество и попечителство. 1 23 Право на детето на образование. свободното време като социално педагогически проблем ... човешка възраст • есе на тема правата на детето ... организация и управление на социалните дейности • правото на детето да се ... На български език: права на детето, конвенция на ООН за правата на детето, международно право, човешки права. На английски език: rights of the child, Convention on the Rights of the Child, human rights. Работата на SOS Детски селища е в духа на Конвенцията за правата на детето и е основана на принципите, очертани в Насоките за алтернативни грижи за деца. През 1989 година Конвенцията за правата на детето признава за първи път, че децата, т.е. всички хора под 18 години, са човешки същества, които имат нужда от специална грижа и внимание. Държавната агенция за закрила на детето започна проверка в 5 специални училища за деца с девиантно поведение - 3 възпитателни училища-интернати и 2 социално-педагогически интернати, възложена от Върховна ... резултат от провеждане на обучение по правата на детето със самите деца. Правата на детето e познавателна област, която не присъства пълноценно в нашите училищни програми . Международната мрежа за правата на детето е разработила набор от инструменти във връзка с правото на детето на правосъдие, съобразено с неговите интереси, включително примери за най-добри ... Здравейте! Чудесна статия! Материята е добре развита. Убягва ми обаче нещо. В чл.45, ал.4 от ЗЗакрД е визирано, че административно наказание се налага при нарушение на чл.8, ал.7, а не чл.8, ал.8 от ЗЗакрД. Държавната агенция за закрила на детето се създава на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерски съвет и започва дейността си от 01.01.2001 г. Тя се зани осигуряване правата на всички деца. Конвенцията за правата на детето определя всички деца като „граждани с равни права", а не като зависими от родителите си или обекти на публично действие и 1. Правата на детето в рамките на международни инициативи и документи. Конвенция за правата на детето приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991г. Инспектори от Главна дирекция „Контрол по правата на детето" на Държавната агенция за закрила на детето...