Наказателно-процесуален кодекс E-Book


Наказателно-процесуален кодекс -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547307476
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,77

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника "Наказателно-процесуален кодекс" е представена уредбата нанаказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон заспециалнитеразузнавателни средства, Закон за защита на лица,застрашени във връзка снаказателно производство, Закон заекстрадицията и Европейската заповед заарест, Закон за признаване,изпълнение и постановяване на актове за обезпечаванена имущество илидоказателства, Закон за признаване, изпълнение и изпращане нарешенияза конфискация или отнемане и решения за налагане на финансовисанкции.Поместениса и Законът за правната помощ - с оглед връзката му снаказателнияпроцес, и Указът за борба с дребното хулиганство – предвидприложимияпроцесуален ред при обжалването на наложенитенаказания.Текстоветеса анотирани с предишни редакции, препращания към другинормативниактове и между правни норми, включени всборника.

...ЛЕН КОДЕКС ... Задачи на Наказателно-процесуалния кодекс ... 【Наказателно-процесуален кодекс - 18. издание】 Сиби • Цена ... ... . Чл. 1. (1) Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да ... Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред. 1. Наказателно-процесуален кодекс. 2. Закон за специални ... Наказателно-процесуален кодекс ... . 1. Наказателно-процесуален кодекс. 2. Закон за специалните разузнавателни средства. 3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. 4. Наказателно-процесуален кодекс. Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата Чл. 72. Чл. 1. (1) Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по кой...