Годишни финансови отчети 2004 E-Book


Годишни финансови отчети 2004 - Иван Дочев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Иван Дочев
ISBN: 9549899896
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,90

ОБЯСНЕНИЕ:

...остта/ГОД. Годишни финансови отчети Проекти от общ интерес (PCIs) 6 ... Нормативни промени намаляват административната тежест при ... ... .8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 о ... Променени срокове за публикуване на годишни финансови отчети ... .3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството 112 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2019 г., като спазиха изискванията за представянето им и предвидения в Закона за политическите партии (ЗПП ... Финансови данни за 2019 г. Финансови данни за 2018 г. Финансови данни за 2017 г. Финансови данни за 2016 г. Финансови данни за 2015 г. Финансови данни за 2014 г. Финансови данни за 2013 г. Финансови данни за 2012г. 1. Първата категория съставители на финансови отчети това са физически лица (професионални счетоводители), които трябва да отговарят на: изискванията за минимална степен на завършено образование и съответстващ към ... Годишни финансови отчети на БАКБ АД за 2019 г. на самостоятелна основа; Форми на БНБ за 2019 г. на консолидирана основа Списък на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2019 г. са представени в Сметната палата след законовия срок и отговарят на изискванията за форма, съдържание и начин на ... Списък на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2019 г. са представени в Сметната палата след законовия срок и отговарят на изискванията за форма, съдържание и начин на ... Годишни отчети Отчет за 2019г. Отчет за 2018г. Отчет за 2017г. Отчет за 2016г. Отчет за 2015г. Отчет за 2013г. Отчет за 2012г. Отчет за 2011г. Отчет за 2010г. Отчет за 2009г. Отчет за 2008г. Финансови отчети на Център за развитие на човешките ... · Годишни статистически и счетоводни отчети: - Годишен отчет на нефинансовите предприятия; - Годишен отчет на организации с нестопанска цел; Публикуване на Годишни финансови отчети, Публикуване на Годишен финансов отчет, баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток, одиторски доклад, справка за капитала, финансов отчет Годишни финансови отчети - 2016 година Баланс на НЗОК към 31.12.2016 Отчет за касово изпълнение на бюджета на НЗОК към 31.12.2016 Заявление . за обявяване на годишни финансови отчети . Г2.3/4. Подпис Подпис. Препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени 30 юни е последният ден за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел. Това е задължително...