Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки E-Book


Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309777
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,88

ОБЯСНЕНИЕ:

Приложение към сборника "Обществени поръчки" (13. издание)Това издание съдържа новия Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, който се прилага от 15 април 2016 г. Включена е и Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.Надяваме се да бъдем полезни за всички читатели, които вече са закупили 13-то издание на сборника "Обществени поръчки".

... измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр ... Министерство на енергетиката ... . 86 от 18.10.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30.06.2015 г. pdf / 2428.14 KB. Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия, доп. бр. 40 от 2.06.2015 г. 3. получаване на заем ... PDF ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ... ... .06.2015 г. pdf / 2428.14 KB. Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия, доп. бр. 40 от 2.06.2015 г. 3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за ... Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чрез тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила ... В книгата се разглеждат правните уредби на големите и малките обществени поръчки според Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 2004 г., Правилника за прилагане ЗОП от 2004 г., Наредбата за ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки Обн. - ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила ... 1. ЗОП Закон за обществените поръчки 2. ППЗОП Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщава пресслужбата на Министерски съвет. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. Приеха промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по време на днешното заседание на кабинета "Борисов-3", съобщиха от МС. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. 4. Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията ... Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 2020.03.18 | 14:41; Правителството приема План за действие по социалната икономика 2020.03.04 | 08:13 СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ЗОП Закон за обществените поръчки ППЗОП Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ЗЗД Закон за задълженията и договорите ......