Осигурително право E-Book


Осигурително право - Красимира Средкова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Красимира Средкова
ISBN: 978954ееееее
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,17

ОБЯСНЕНИЕ:

Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, четвъртото преработено и допълнено издание "Осигурително право"представя правната уредба на осигурителното право на РепубликаБългария. Той представя и основните международни стандарти,координационните правила на Европейския съюз и опита на нормативнатапрактика на редица съвременни европейски държави. Теоретичните анализисе съпътстват от богата съдебна и административна практика и отбиблиографска справка за основните български и чуждестранни източници повсяка глава.В учебника са представени преди всичко институтитена общата част на осигурителното право – предмет на осигурителнотоправо, метод на правно регулиране на осигурителните правоотношения,източници на правна уредба, осигурени социални рискове, осигурени лица,осигурители, осигурителни органи, осигурителни правоотношения. На тазиоснова е анализирано функционирането на осигурителното право чрезкраткосрочното и дългосрочното (задължително и доброволно) общественоосигуряване, здравното осигуряване, осигурителноправните спорове,контрола за спазване и отговорността за нарушаване на осигурителнотозаконодателство, които образуват неговата специална част. Специалновнимание е отделено на координационните правила за социалната сигурност вЕвропейския съюз, както и на международното осигурително право.

... sources and are not checked. Осигурително право - 7 издание ⚫ от Васил Мръчков 【Сиби】 9786192261313 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... store.bg - Осигурително право 2019 - Васил Мръчков - учебник ... . Средкова, тя включва само осигурително право, а не и социално подпомагане, защото социалното подпомагане не е в предмета на регулиране на осигурителното право - защо социалното ... Осигурително право - Пенсии Пенсия за осигурителен стаж и възраст В чл. 68 от КСО са посочени двете предпоставки за придобиване на право на пенсия з ... Трудово и осигурително право • Книги • Цени | Ciela.com ... ... Осигурително право - Пенсии Пенсия за осигурителен стаж и възраст В чл. 68 от КСО са посочени двете предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. _Теми по _ _Трудово и осигурително право_ _ТЕМА 1_ _Предмет, метод и източници на Трудовото право_ 1.Предмет се явяват онези обществени отношения, които по някакъв начин са свързани с труда. „Трудово и осигурително право" Публикувано от Екипът на ЦОА в Семинари в страната , на 16/02/2017 Семинар за АК Варна на 18.02.17 г. Плод на дългогодишна преподавателска и изследователска дейност, четвъртото преработено и допълнено издание на курса по осигурително право представя правната уредба на осигурителнот Осигурителното право е правен отрасъл регламентиращ обществените отношения в областта на общественото осигуряване. Предмет на регулиране на осигурителното право са осигурителните отношения и непосредствено ... конспект "Осигурително право" конспект "Сравнително гражданско и търговско право" конспект "Международно морско частно право" конспект "Гражданско право - практикум" ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО. 1. Дневната почивка, която трябва да ползва водач на всеки 24 часа е: 8 часа 11 часа 12 часа. 2. При извършване на превоз с двама водачи, всеки от тях, в рамките на 30 ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО НЯКОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНИ КАЗУСА В ОБЛАСТТА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО. На 15 март 2013 г....