Закон за гражданската регистрация 2004 E-Book


Закон за гражданската регистрация 2004 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 28001
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,90

ОБЯСНЕНИЕ:

...жданската регистрация (ЗГР), в сила от 1999 г ... Засилка за бизнеса с българско гражданство ... ., става дума само за „местожителство", гарантирано от Конституцията,, а думата „местоживеене" е употребена на три места - и то само ... Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Закона за администрацията, решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановлен ... ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ - Нормативни актове ... ... . 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Гражданска регистрация; ... Закон за наследството, Чл. 24 ЗГР, Чл. 9 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ ... Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация ... Законът за гражданската регистрация е специалният закон, който установява нормативните предпоставки, при наличието на които администраторът (МРРБ, ГД „ГРАО") може да предостави данни по ... Проект! ЗАКОН за допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г ... Закон за гражданската регистрация - чл. 19а; Услугата се предоставя и като вътрешно-административна: Не Услугата се предоставя от общинските администрации: ЗАКОН за гражданската регистрация Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., в ... Адресна регистрация за постоянен адрес ... съгласно чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) 13. Удостоверение за семейно положение и за родените от майката деца ... 1. (1) Този закон урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация: Име на законопроекта: ЗИД на Закона за гражданската регистрация: Дата на приемане: 22/05/2012: Брой/година Държавен ... Необходими документи: Получено искане от държавен орган или институция. Срок за изпълнение: 7 дни Такса: не се таксува Основание: Закон за гражданската регистрация, чл.106, ал.1, т.2 КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 47 ОТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ (ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.) § 3....