Сметкоплан на Стопанските предприятия 2005 E-Book


Сметкоплан на Стопанските предприятия 2005 - В. Христов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: В. Христов
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,55

ОБЯСНЕНИЕ:

...нското предприятие. Издателство: Виктор Хаджикотев; В наличност: Не; Корична цена: 10 ... Закон за счетоводството- Счетоводни услуги от професионалисти ... .00 лв (-15%) Цена на Мобилис: 9 лв. Спествявате: 1.00 лв + 50 точки на база утвърдения със заповед № ЗМФ -60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите Сметкоплан на бюджетните предприятия за 2005 г. За осигуряване по детайлна информация във връзка с вземане на Амортизация на дълг ... НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН (отм.) ... . За осигуряване по детайлна информация във връзка с вземане на Амортизация на дълготрайни нематериални активи . Група 26 - Дългосрочни вземания и заеми 262 Дългосрочни вземания и предоставени заеми на нефинансови предприятия и други клиенти 263 За целите на този закон предприятия са: 1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) търговците по смисъла на ... документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване ... Същност на счетоводството. В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса", тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и ... 5. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в този закон и утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан. (2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01 ... Сметкоплан на Стопанските предприятия 2005 Издателство: Нова Звезда Автор: В. - Сметкоплан на бюджетните организации (СБО) от 01.01.2015 г. - указания за счетоводното отчитане на стопанските операции, регламентирани с ДДС № 14 от...