Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност E-Book


Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност - Маню Моравенов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Маню Моравенов
ISBN: 954649738
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,68

ОБЯСНЕНИЕ:

Изучаването на фондовия пазар е сравнително нова материя за българските икономисти. Ограничен кръг са и специалистите, които познават в детайли развитието на българския фондов пазар. Познаването на фундамента и проблемите на един пазар, съчетани с достатъчна теоретична подготовка, и изучаване на международните тенденции са основна предпоставка за формиране на експертни знания, които са така необходими на всеки, който е ангажиран за развитието на този пазар или има желание да участва в този процес. Настоящата книга няма претенциите да дава всичките тези знания, но по-скоро има за цел да представи факти, проблеми и въпроси, пречупени през авторското виждане за тяхното естество и възможности за разрешаване. Ако тази книга провокира желание за участия в дискусии и разрешаване проблемите на българския фондов пазар или стимулира амбициозни личности към по-задълбочено изучаване на българския фондов пазар, паралелно с нашите съседни пазари и международните тенденции в този бизнес, тя ще е изпълнила своето предназначение.

...ърсене "пазар.бг" в . ... В монографията се изследва дейността на българските финансови посредници в банковия и небанковия финансов сектор и се разкриват перспективите за тяхното развитие ... store.bg - пазар.бг ... . Цени и евтини оферти Книги, сравнение на цени от всички онлайн магазини! Разгледай хитови модели и дизайни, прочети описания, мнения за Книги, намери най-евтини промоции за Книги Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на ... Начало Всички материали (267,231) Курсови работи Икономика на труда Икономика Оперативна програма за "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. и насоки за развитие на туризма в България. НА ... РАЗВИТИЕ НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ И НАСОКИ ЗА ... ... ... Начало Всички материали (267,231) Курсови работи Икономика на труда Икономика Оперативна програма за "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. и насоки за развитие на туризма в България. НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНДОВИТЕ ... ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА "НАУКА-БИЗНЕС" ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ... И НАСОКИ ЗА ... Виж откритите Творчество за търсене "водене на дневник" в art.store.bg - магазин за творчески и художествени материали. Тук ще намерите всичко необходимо за да създадете своите красиви неща.. Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа на Министерския съвет, структурата, съставът и функциите на неговата администрация. Предложения и мерки по отношение ограничаване на въздействието на световната криза върху фондовия пазар: 123 7. Глобалната криза през призмата на капиталовия пазар в България. Настоящата стратегия за устойчиво развитие на туризма в България обхваща периода 2009-2013 г. Тя систематизира визията, целите, приоритетите, мерките и В резултат на тези мерки се очаква до 2013 г. газификация на 11 % от населението, а до 2020 г. на 30 % от него и през 2020 г. спрямо 2010 г.: броят на домакинствата, използващи природен газ да нарасне 3 пъти; потреблението на природен ... Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност / Маню Моравенов . - София : Сиела, 2004 . - 388 с. ; 23 см Развитие на ИТ пазара в България ... Чуждестранните инвестиции на ИТ пазара в България за периода януари-юни 2007 г. са в размер на 21,27 млн. лв. Допълнително много от чуждестранните компании ... вноса на България и на седмо място в износа. Тази структура е обусловена от прилагането на високи мита и тарифи от руска страна към българските За целта е засегнат Законът за културното наследство (ЗКН), основно в частта по регламентиране на недвижимите културни ценности, както и крити...