Наказателен кодекс/ 13. издание E-Book


Наказателен кодекс/ 13. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309548:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,35

ОБЯСНЕНИЕ:

Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения и извлечения от закони, с които е изменян и допълван.Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списъкът на вещите, които не подлежат на конфискация.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.

...и извлечения от закони, с които е изменян и допълван ... PDF Наказателен Кодекс - Unesco ... . Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред. 14. актуализирано издание към 26 февруари 2019 г. В тов ... НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС - econ.bg ... . 14. актуализирано издание към 26 февруари 2019 г. В това издание на сборника са отразени промените в "Наказателния кодекс", приети от Народното събрание на 13 декември 2018 г., повторно приети на 16 януари 2019 г. Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. 19. издание към 1 септември 2019 г. ... Представена е уредбата на наказателния процес - Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с ... НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС Обн. - ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в сила от 01.05.1968 г., попр., бр. 29 от 19. издание към 1 септември 2019 г. ... Представена е уредбата на наказателния процес - Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с ... Поръчай "Наказателен кодекс/ 11 издание" на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 (3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието по ал. 1 и 2 еизвършено повторно или са причинени значителни вредни 13: 2-от тях: Блудство (чл. 149 и 150) ... Наказателен кодекс. ... на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и ... 13 лв.: Наказателен кодекс - 2013г. НПК- 2010г. ГПК - 2008г. /15 издание/ Електронно издание ISSN 2682-9606. Lex; ... Ива Пушкарова Наказателен к...