Закони за собствеността 15. издание E-Book


Закони за собствеността 15. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309197;
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,64

ОБЯСНЕНИЕ:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост. В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

... на МРРБ „Моят град е моята ... store.bg - Закон за собствеността ... ... Закони за собствеността. 11. изданиеВ изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защ Цена: 4.50 лв. Книга. Искам да получавам съобщен ... store.bg - Закони за собствеността ... . Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg Закони за собствеността. издателство: СИБИ. isbn: 978-954-730-413-. започната: 2007-05-08. завършена: 2007-05-10. 9. издание. ... 9. издание към 15 май 2007 г. страницата е разгледана 484 ... Настоящото издание е допълнение към сборника "Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството", издаден през месец февруари 2003 г. Включени са нови 118 съдебни практики. Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... попр. ДВ. бр.37 от 15 Февруари 1947г., ... т. 1 от преходните правила на Закона за собствеността - Изв., бр. 92 от 16 ноември 1951 г. ... Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... Изданието включва:Закон за обществените поръчкиПравилник за прилагане на Закона за ... Предпоставките за промяна на вписания в акта за раждане пол на лицето следва да се изведат от характера на признатите и защитавани в чл. 8 от ЕКЗПЧ лични права, като се отчете сериозността на ... Пример за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 2, т. 4 от Закона, според която Председателят на НСИ внася за утвърждаване от Министерския съвет приетата от Централната комисия по преброяването ......