Съдебното следствие в наказателния процес E-Book


Съдебното следствие в наказателния процес - Десислава Петрова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Десислава Петрова
ISBN: 9789542821250
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,1

ОБЯСНЕНИЕ:

С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес. Разглежда се както неговата обща характеристика, така и правилата за провеждане на съдебното следствие и за извършване на доказателствената и другата процесуална дейност на този етап във всички стадии на процеса и с оглед на всички правила – общи и обосени.В труда са разгледани и анализирани редица решения на ЕСПЧ, значителен брой решения на българския съд и са отправени препоръки за подобряване на възприетите у нас практически прийоми и препоръкиde lege ferenda.Монографията е с подчертано практическа насоченост. Съдържа научни и научно-приложни резултати, които отговарят на актуалните нужди от усъвършенстване на законодателството и практиката. Трудът е подходящ както за студенти, така и за практикуващи юристи.

...ие в наказателния процес ... store.bg - Закупилите книгата "Съдебното следствие в ... ... . С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес. ZA55 Съкратено съдебно следствие. Sitemap. X6 Прокурорът в наказателния процес. 1. Прокурорът е представ ... Съдебното следствие в наказателния процес. Десислава ... ... . 1. Прокурорът е представител на прокуратурата, която според чл. 127, т. 1 КРБ привлича към отговорност лицата, извършили ... Субекти на наказателния процес са активно или пасивно легитимираните да участват в процеса държавни процесуални органи и лица - прокурор, обвиняем, защитник, частен тъжител, частен ... 11.09.2013 21:25 - ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - АДХЕЗИОНЕН ПРОЦЕС. ПРОБЛЕМЪТ ЗА КОЛИЗИЯТА НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ И ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС Детайли Категория: Правна литература Публикувана на 11 Януари 2017 Посещения: 1467 С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес. на дисертационния труд „Съдебното следствие в наказателния процес" и предлагам Десислава Любомирова Петрова да получи образователната и научна степен „доктор". 25.05.2015 г. Изменение на обвинението в наказателния процес, Съвременно право, № 5, 2000 (в съавторство с Иванова М.) # Вземане предвид на присъдите, постановени в държавите - членки на Европейския 86.jpg Автор: Десислава Петрова Заглавие: Съдебното следствие в наказателния процес С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес. повече съдебното следствие е ядрото на наказателния процес, в което се разгръщат всички основни процесуални функции, ангажира се най-голяма процесуална активност и се извършват множество Трябва да има съществени изменения в съдържанието на института на съкратеното съдебно следствие, който не работи в интерес на обществото. То е пречка за една строга наказателна политика по отношение на ... За информацията в тази статия или раздел не са посочени ... Инквизиционният процес е историческа форма на наказателния процес. ... се основава на оценка на резултатите от съдебното следствие ... Towards Coherent European Crime Victims Policies And Practices, Conference Proceedings , Vol. XXV, No 2, 25th International Conference "Knowledge-Based Organization" 13-15 June 2019 2019: 122-127. (Co-author/s: Гергана Георгиева) От друга страна, диференцираната процедура води и до намаляване на разходите в наказателния процес. Факт, който, макар и да не е от първостепенна важност, не е за подценяване....