Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. E-Book


Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 1203678000009
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,49

ОБЯСНЕНИЕ:

...т 24.02.2006 г.; в сила от 01.05 ... ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Б 85 РОЙ ... .2006 г ... - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) (2) Използването на доброволните сътрудници може да се извършва само от оперативно-издирвателните органи на МВР и се урежда с инструкция на министъра на След като се запознах с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и ... МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ... . ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 ... Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г ... на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В сила от 01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари ... Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) Целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, както и да създаде условия за: Ос...