Изключване на съдружник от ООД E-Book


Изключване на съдружник от ООД - Николай Колев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Николай Колев
ISBN: 9789542822363​​
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,49

ОБЯСНЕНИЕ:

Монографията разглежда фактическия състав на основанията и процедурите за изключване, както и последиците от изключването на съдружник от ООД и неговата защита. Подробно е анализирана публикуваната практика на ВС и ВКС. Разгледана е уредбата на изключването на съдружник от ООД в законодателствата на Германия, Австрия, Русия и САЩ. Анализът е фокусиран върху слабостите на действащата уредба и са формулирани предложения de lege ferenda. Николай Колев е доктор по право и главен асистент по гражданско и семейно право в Секцията по гражданскоправни науки на Института за държавата и правото при БАН. Работи и като адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия.

...оговорни ... Изключване на съдружник при равни дялове ... Може ли съдружник в ООД да бъде изключен заради нарушения ... ... . Много често съдружницте в ООД са само двама и всеки притежава равен дял от капитала на дружеството.. В случай на сериозен конфликт и невъзможност за решаването му с взаимни ... в случай че новоприетият съдружник закупува друже ... Новите изисквания на Търговския закон за формата на ... ... ... в случай че новоприетият съдружник закупува дружествен дял от съдружник, следва да бъде приложен договорът за прехвърляне на дружествен дял с нотариално удостоверяване на подписите ... Бележки: 1 В Блог статията Успешно провеждане на процедура по изключване на съдружник от ООД може да намерите подробна информация относно изключването като прекратително основание.. 2 Решение № 46/22.04.2010 г. по т. д. № 500 ... Тук ще съсредоточим вниманието си върху чл. 125, ал.2 от Търговския закон, разглеждащ доста лаконично възможността на всеки съдружник да излезе от ООД с писмено предизвестие за напускане. Тъй като вече не е съдружник, решенията на Общото събрание не могат да бъдат атакувани по съдебен ред от него по реда на чл. 74, ал. 1 от ТЗ (иск за отмяна на решение на ОС). В ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ТЗ), с които се въвеждат нови правила за решенията на общото събрание и едноличния собственик на ...