Данъци 2017 E-Book


Данъци 2017 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260125.
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,32

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове.Включени са извлечения от Конституцията на Република България и от решения на Конституционния съд, съдържащи казуално тълкуване по въпроси на данъчното регулиране.Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна, и справочник на актовете за изменение.

...ащане на данъци и такси Карта на сайта 3 ... Осигуровки и данъци за 2020 (таблица) ... . (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. Данъци 2017 - кой ще подава само по интер ... Sofia ... . Данъци 2017 - кой ще подава само по интернет данъчни декларации автор: адв. Йордан Даскалов, публикувано на 18 ноември 2016 в категория Съществува основен необлагаем минимум, върху който не са дължими данъци. През 2017 г. този минимум за несемейно лице възлиза в размер на 8820 евро, а за семейно лице и лице от регистрирано ... 8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2020 г.) други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. Електронната справка за дължими местни данъци и такси можете да достъпите, използвайки следните функционалности: "ЕГН/Булстат/ЛНЧ" и "ПИН", издаден от общината ДАНЪЦИ бр. 02/2017, година Х...