Социално и здравно осигуряване 2017 E-Book


Социално и здравно осигуряване 2017 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789542822547
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,71

ОБЯСНЕНИЕ:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ1. Кодекс за социално осигуряване – КСО2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – НПОС3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – НООСЛБГРЧМЛ4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване – НПОПДОО5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица – НОИПОБ6. Наредба за работното време, почивките и отпуските – НРВПО7. Наредба за структурата и организацията на работната заплата – НСОРЗ8. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски – НЕВДПОВ9. Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г.10. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите“и за обмен на информация? – НРИОВРЗОВВФГВРСОИ11. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране – НКТП12. Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониранеЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ1. Закон за здравното осигуряване – ЗЗО2. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ – НОПДМП

...017 ⚫ от 【Сиела】 9789542822547 10% Намаление Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се ... ... . - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят в сроковете по чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване; Социално и здравно осигуряване на повече от едно основание. Публ ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 7 от Кодекса за социално осигуряване; Социално и здравно осигуряване на повече от едно основание. Публикувано на 14.05.2011. Всички лица, получаващи доходи на различни основания по чл. 4, ал. 1 от КСО, внасят месечните осигурителни вноски за ДОО върху сбора от ... Издателство "Сиела" представя първо издание от 2017 г. на сборник с норматични актове "Социално и здравно осигуряване". Близо 97 хил. социално слаби българи се осигуряват за здраве от държавата чрез социалните служби. Това става ясно от данните на Агенцията за социално подпомагане за 2016 г. Според Двете опции са доста различни както по вид осигуряване, така и по отношение на сумите на осигуровките и трет...