Държавна администрация и държавна служба / 10.издание E-Book


Държавна администрация и държавна служба / 10.издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260262
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,66

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.Поместени са и Законът за омбудсмана, Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация.Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, включени в сборника.

... Ciela.com ciela.com | 01.02.2018 15:47 | ВАЖНО! За всички поръчки направени по време на промо кампания -50% на Ciela ... Държавна администрация - government.bg ... .com!Срокът за доставка на поръчките, направени по ... 9300 Добрич, ул "Независимост" №5, тел (+359 58) 601 200, факс (+359 58) 601 249 [email protected] държавна власт държавна администрация • данъци данъчна администрация корпоративен данък ... Търсене на конкурс ... .bg държавна власт държавна администрация • данъци данъчна администрация корпоративен данък • Държавна служба и държавни служители • младши експерт областна администрация • тест за ... 11. издание към 20 януари 2018 г. В сборника са включени Законът за администрацията и Законът за държавния служител, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност ... С приетите изменения и допълнения на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., в сила от 1.10.2019 г.) се въвеждат два етапа на конкурса за постъпване на държавна служба. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор; 431 Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност, в частта в която се отнасят за съоръженията Сборник - Държавна администрация и държавна служба. Право. Издателство Сиби - стари книги, употребявани книги, нови книги администрация Приет с ПМС № 57 от 7.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 33 от 7.04.2020 г., в сила от 8.05.2020 ... както и да издигне престижа на държавната служба. ... чл. 2 подпомагат органа на държавна власт при ... Понятие за държавна служба. В конституцията от 1991г. и въобще в действащото законодателство ... тематичен тест по Държавна власт и държавна администрация за Студенти от 2 курс Тест по държавна власт и държавна администрация във ВСУ " Черноризец Храбър" - Смолян. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по ... Държавна служба и държавен служител 2019-02-16 10:18:10 Държавната служба е юридически учредена.У нас тя има конституционна основа в отделни текстове на Конституцията на страната. Сайтът „Стажове в държавната администрация" има за цел да публикува актуални възможности за стаж и работа за млади хора в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и ......