Кодекс за застраховането /10. издание E-Book


Кодекс за застраховането /10. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309654,
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,9

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор.Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка справилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. В допълнение е дадено и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с дейността на КФН по упражняване на надзор в застрахователния сектор.Поместено е и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс.Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.

... застраховане по чл. 249, т ... Кодекс за застраховането - книги от онлайн книжарница Bookpoin ... . 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства Закон за кооперациите и Закон за ЖСК - 2. издание ... Кодекс за застраховането - 12. издание ... Кодекс за зас ... 【Кодекс за застраховането / 10. издание】 Сиби • Цена ... ... . издание ... Кодекс за застр 3 лв. Добавена в 10:02, 24 април 2020 Номер на обявата: 120283659 ... КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО. В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр. 102 от 29 Декември 2015г., ... и на този кодекс. За застраховател - европейско кооперативно дружество, се прилагат разпоредбите за ... Кодекс за застраховането ... Чл. 3. (1) Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, Парламентът разглежда на второ четене промени в Кодекса за застраховането, предаде БТА. След това депутатите ще разгледат върнатия от президента за ново обсъждане Закон за изменение и допълнение на Съобразено с действащото законодателство на РБ към 11.2012 г.Последна актуализация ДВ. бр. 77 от 9 Октомври 2012 г.... В новия Кодекс за застраховането срокът за произнасяне от застрахователя с плащане на обезщетение или мотивиран отказ е 15 работни дни от предоставянето на поисканите от застрахователя ... Кодекс за застраховането 2 07 С09 (актуализационно приложение към 22 октомври 2019 г.) i. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила Кодекс за застраховането ... Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, ... Кодекс за застраховането 2 07 С09 12. актуализирано издание към 29 май 2019 г. + актуализационно приложение към 22 октомври 2019 г. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (Б.р. Буква "a" регламентираше застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от ... С проекта на закон се въвежда ново условие за регистрация на застрахователен посредник, касаещо разкриване на самоличността на лицата, които притежават повече от 10 на сто от капитала на посредника, както и на лицата ... Кабинетът одобри изцяло нов Кодекс за застраховането. Министерският съвет одобри днес проект на нов Кодекс за застраховането и предлага на Народното събрание да го приеме. Промените в Кодекса за застраховането влизат за окончателно гласуване в НС Между първо и второ четене управляващите се отказаха от пред...