Инвестиции и региони / Investments and regions E-Book


Инвестиции и региони / Investments and regions - Боян Томов - изпълнителен директор, Антоанета Петева - редакционен екип pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2017
ПИСАТЕЛ: Боян Томов - изпълнителен директор, Антоанета Петева - редакционен екип
ISBN: 9786191881253
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,85

ОБЯСНЕНИЕ:

Материалите в книгата "Инвестиции и региони" са предоставени от общините собразно техните виждания за развитие. Подредени са според броя жители в общините. Анализът на общия икономичеки и инвестиционен профил на България, приоритетните сектори и възможностите за икономическо развитие на шестте района за планиране в Република Бългрия е изготвен от Българската агенция за инвестиции. The materials in the book "Investments and regions" were provided by the municipalities according to their views on development. They are arranged according to the number of people in the municipalities. The overall economic and investment profile analysis of Bulgaria, the priority sectors and the opportunities for economic development of the six planning regions in the Republic of Bulgaria were prepared by the Bulgarian Investment Agency.

...нсиране в рамките на осем приоритетни оси: Отмяна на Решението за начините и условията за операции с ценни книжа от чуждестранни лица (отменено през декември 2007 г ... Финансови инструменти - Оперативна програма "Региони в ... ... ., Официален вестник № 159/07), с което държавата осигури либерализиране на портфейлните инвестиции ... Общините, към които се насочват най-много инвестиции, по правило са и най-гъсто населени като региони. "В икономическите центрове фактор, който привлича инвести ... Dundee Precious Metals - Региони, в които работим ... ... ... Общините, към които се насочват най-много инвестиции, по правило са и най-гъсто населени като региони. "В икономическите центрове фактор, който привлича инвеститорите, е наличието на ... ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ И МЕХАНИЗМЪТ ЗА КАПАЦИТЕТ КАТО ЧАСТ ОТ БЪДЕЩИЯ ПАЗАРЕН МОДЕЛ Заседание на работната група на платформата за въглищни региони в преход/ 15-16...