Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси E-Book


Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси - Иван Стоянов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Иван Стоянов
ISBN: 9789542825005
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,10

ОБЯСНЕНИЕ:

Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника. Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право. От съчетанието на тези два компонента се получава ново, по-сложно, но и по-богато по съдържание явление. Това е наука за управлението на публичните финанси. Финансовото законодателство е основа на механизма за управление на публичните финанси. Ефективното им управление безспорно е много важно за икономическото и социалното развитие на обществото. Основанията да се предприеме цялостна реформа на нашето законодателство са, от една страна, преходът към пазарна икономика и необходимостта от хармонизация на българското законодателство със законодателството на ЕС. Познаването на финансовите правни норми и на механизма на тяхното действие е необходимост не само за юристите и икономистите, но и за държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. В настоящото издание изцяло е преработена специалната част, като са обособени три раздела: Бюджетно право, Банково дело, Валутно и митническо законодателство. Разработена е нова глава: Мита. Митнически контрол, както и три нови казуса. Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички. За повече подробности може да се ползва Финансово право. Обща част. Специална част. Конституционно правосъдие. Казуси. Пето преработено и доп. изд. С., Сиела, 2017.

...версия на учебника по финансово право ... Данъчно право, Изд. авт., 1997. 284 с. (Съавт.: Ст. Кучев ... ... . То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС ... Кратък курс казуси. Шесто преработено и актуализирано издание. ... Настоящото издание е съкратена ве ... store.bg - Игри - Slap ... . ... Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. Кратък курс казуси. Шесто преработено и актуализирано издание. ... Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. Кратък курс казуси. Шесто преработено и актуализирано издание. ... Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изясня...