Кодекс за социално осигуряване /26. издание E-Book


Кодекс за социално осигуряване /26. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260569
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,81

ОБЯСНЕНИЕ:

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу¬рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др. В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза. Включен е и справочник на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на социалната сигурност.

...иално осигуряване Съществуващ текст Предложение за промяна Чл ... Кодекс за социално осигуряване (26-о издание 2018) ... . 40. ... на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (4) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 3 Виж откритите Начало за търсене "кодекс за социално осигуряване 2012 ... за Вас формат на печатно издание ... за изменение и допълнение ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ... ... за Вас формат на печатно издание ... за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.) ... КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила ... КОДЕКС за социално осигуряване Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на ... Размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. - 340 лв. Кодекс за социално осигуряване - въпроси и отговори, образци на документи, закони, новини, условия на плащане ЗАКОН за здравното осигуряване ... 13.03.2007 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 26 от 27.03.2007 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от ... Здравното осигуряване е дейност по набирането на ......