Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз E-Book


Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз - Христо Христев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Христо Христев
ISBN: 9789542826071
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,98

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата анализира същността на вътрешния пазар между държавите членки на ЕС като основно измерение на европейската интеграция, както и общите и специфични правила, на които почива свободното движение на стоки, свободното движение на хора, свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали.Особен акцент в изданието е поставен на: – идейните основи на вътрешния пазар; – значението на вътрешния пазар и основните свободи на движение за формиране на правната система на ЕС; – взаимната свързаност и общите елементи, на които се подчиняват основните свободи на движение; – специфичните правила, приложими за всяка свобода на движение; – хармонизацията на законодателствата; – принципа на взаимно признаване във вътрешния пазар; – практиката за достъп до пазара при упражняване на различните свободи на движение; – допустимите изключения и ограничения при прилагане на основните свободи на движение.Изследването стъпва на особено задълбочен преглед на цялата практиката на Съда на Европейския съюз относно упражняването на различните свободи на движение в хода на изграждането и развитието на вътрешния пазар. За неговото изготвяне са използвани над 1200 решения на Съда от началото на процеса на европейска интеграция до наши дни, както и значителен кръг източници на доктрината на френски, английски и италиански език. За реализирането на различни аспекти на изследването авторът е имал възможност да осъществи обмен и да използва ресурси на Европейския университетски център в Нанси, Франция и на Центъра за европейски изследвания на Университет в Оксфорд.Художествено оформление: Дамян Дамянов

...първото по рода си изследване на български, което прави задълбочен анализ на същността на вътрешния пазар между държавите членки ... Европейски съюз - Уикипедия ... ... По-специално в своята резолюция от 20 ноември 1997 г. той застана зад идеята за преобразуване на вътрешния пазар в напълно интегриран вътрешен пазар до 2002 г. В няколко резолюции, приети през 2006 г. Единен вътрешен пазар без граници. Целта на ЕС е да се даде възможност на гражданите на Съюз ... „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ... ... . В няколко резолюции, приети през 2006 г. Единен вътрешен пазар без граници. Целта на ЕС е да се даде възможност на гражданите на Съюза да учат, живеят, пазаруват, работят и да се пенсионират в която и да е страна от Съюза, както и да ползват продукти от цяла ... Целите на Европейския съюз са: ... да подават жалби и да отправят запитвания относно прилагането на правото на ЕС. ЕС в света ... основни свободи и върховенство на закона на международно равнище. Единният вътрешен пазар (ЕВП) е едно от най-съществените достижения на ЕС, предоставяйки свобода на движение и възмож¬ности на неговите граждани. Обществено правни предпоставки за възникване на Европей...