Сборник закони за труда E-Book


Сборник закони за труда -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786197028676
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,46

ОБЯСНЕНИЕ:

Процедирайте уверено, като се позовавате на актуалното законодателство в трудовоправната област със Сборник закони за труда 2018, събрал в едно:✓Кодекс на труда✓Закон за здравословни и безопасни условия на труд✓Закон за инспектиране на труда✓Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж✓Наредба за работното време, почивките и отпуските✓Наредба за структурата и организацията на работната заплата✓Наредба за командировките в страната✓Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина✓Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги✓Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)✓Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда✓Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда✓Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор"

...ците след отмяната на ... Сборник Закони за труда 13 в 1: КТ +... - Портал ТРЗ ... ... ... Министърът на труда и социалната политика изготвя и внася в Министерския съвет годишен доклад за инспектиране на труда, обобщаващ информацията, получена по реда на чл. 8, ал. 1, в срок до 31 май. Сборник със задачи по математика (планиметрия, тригонометрия и др.) и др. Сборник с прави ... store.bg - Закони и сборници - литература ... .) и др. Сборник с правила, закони, наредби. Сборник със закони (в различни области на правото) Сборник Закони за труда 13 в 1: КТ + ЗЗБУТ + Наредби + ЗИТ Вземете го тук: ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд ... Сборник закони - АПИС, кн. 1/98 г., стр. 211; кн. 3/2003 г., стр. 103; кн. 10/2005, стр. 172 ... по предложение на министъра на труда и социалната политика. (3) Не ... Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Можете да го имате - актуално към ноември 2018 г. - със Сборник Закони за Труда. Той Ви носи 13 от най-важните нормативни текстове от ТРЗ, а именно: Какво са нормативните актове Нормативни актове е раздел от юридическата литература в ciela.com. Онлайн магазинът следи и актуализира с актуалните закони, кодекси и др. Там можете да следите и да сте информирани за ... Сборник - Сборник финансови закони. Право. Издателство Наука и изкуство - антикварни книги, антикварна книжарница Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува обучителни видео материали за вписване на социални предприятия Клас А и Клас А+ в Регистъра на социалните предприятия. Отличен сборник за учебна подготовка и решаване на казуси. Сборникът „Граждански закони" е създаден специално за студентите по право и младите юристи. Той систематизира и представя нормативната уредба по отрасли ... Кодекс на труда Сборник трудови закони, укази, постановления наредби и др. Република България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция По Труда" За нас ... Закони. 06.11.18. Сборникъ н...