Закон за здравното осигуряване E-Book


Закон за здравното осигуряване -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260613
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,28

ОБЯСНЕНИЕ:

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол. Включен е и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. Поместено е релевантно извлечение от Закона за здравето в частта, уреждаща достъпността и качеството на медицинската помощ, правата и задълженията на пациента, медицинската помощ при спешни състояния, медицинската експертиза и контрола върху медицинското обслужване. В информационното приложение е поместен списък на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на здравното осигуряване и правата на пациента. Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, поместени в сборника.

...009 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила - ДВ, бр ... Закон за здравното осигуряване | Puls.bg ... . 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване ... Закон за здравното осигуряване - в сила от 1.01.2020 г. Дата: 03.01.2020 (377,46KB) Закон за зд ... Закон за здравното осигуряване ... .01.2020 г. Дата: 03.01.2020 (377,46KB) Закон за здравето - в сила от 01.01.2020 г. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения. Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения. Определяне на размера на вноската и осигурителния доход за здравно осигуряване по чл.40ал.1 т.5 и чл.40 ал.1 т.1б. от Закона за здравното осигуряване. Публикувано на: 25.01.2019 | Прочитания: 880 ... Закон за здравнот...