Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя E-Book


Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя - Евгени Рангелов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Евгени Рангелов
ISBN: 9786197028751
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,60

ОБЯСНЕНИЕ:

➜Експертни анализи и съвети по темите:➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания, където са включени анализи по:❐Данъчно задължени лица и данъчна регистрация❐Данъчни декларации❐Съставяне, обжалване и отчитане на ревизионни актове❐Административнонаказателни разпоредби➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО, където са включени анализи по:❐Отчитане при сделки между свързани лица и при отклонение от данъчното облагане❐Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на данъка по годишната данъчна декларация❐Отчитане на данъчни регулации, свързани с данъчни амортизируеми активи❐Отчитане на корекции на счетоводни грешки и промени на счетоводната политика❐Определяне на годишния финансов резултат и данъка. Счетоводно отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви❐Отчитане на авансовите вноски❐Отчитане на преобразуването на търговски дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма❐Отчитане на данъка, удържан при източника❐Отчитане на данъците върху разходите❐Отчитане на алтернативните данъци❐Административнонаказателни разпоредби➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица, където за разгледани:❐Документиране и отчитане на данъци и осигуровки от доходи на лица, работещи по трудови, извънтрудови правоотношения, като ЕТ и лица с друга стопанска дейност.❐Окончателни доходи на местни и чуждестранни лица от дивиденти и ликвидационни дялове, други доходи.➜Отчитане на местните данъци и такси, където са разгледани:❐Отчитане на местните данъци❐Отчитане на местните такси❐Патентен данък❐Туристически данък❐Административнонаказателни разпоредби➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО, където са разгледани:❐Обекти на облагане и данъчно задължени лица при ДДС❐Документиране и отчитане на ДДС при освободени доставки, ВОД и ВОП, внос на стоки, нулева ставка на ДДС❐Отчитане на ДДС при първоначална регистрация и дерегистрация❐Отчитане на ДДС при други случаи❐Годишни и еднократни корекции на ползван данъчен кредит❐Изисквания към съдържанието и отчитането на данъчните документи❐Отчитане на ДДС по начет с ревизионен акт❐Административнонаказателни разпоредби➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове, където са разгледани:❐Определяне, начисляване и отчитане на акциз❐Документиране и отчитане на режима ""отложено плащане на акциз""❐Отчитане на акциза в данъчните складове и при движение на акцизни стоки❐Бандероли❐Обезпечения➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

...ументиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя - цена с ДДС 31 ... store.bg - Зкпо ... .50 лева Сборник закони за труда "Документиране и счетоводно отчитане на данъците: Данъчен наръчник за счетоводителя" от експерт Евгени Рангелов Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя: Сборник закони за труда: Кодекс на труда, ЗБУТ, наредби: Настолен данъчно-осигурителен календар за 2019-та Виж откритите Игри за търсене "здхщ" в game.store.bg - магазин за настолни игри. Документиране и счетоводно отчитане на данъците: Изменения и ... Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен ... ... .store.bg - магазин за настолни игри. Документиране и счетоводно отчитане на данъците: Изменения и допълнения през 2020 г. Експертните анализи и съвети на Евгени Рангелов! Не пропускайте да ги имате! Поръчайте тук: Отговор на colori(26.01.2017 09:43): colori каза: Дразнещи са питания на нечетящи хора. Толкова материали за четене и разясняване вие сте още на вълна да преобразувате с разходите за лични нужди при платен данък уикенд. ТЕКУЩО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2011 г. Автори: Емил Евлогиев, Иван Дочев, Стоян Дурин, бойка Брезова, Камелия савова и др. Цена: 24.48 лв. Отстъпка: 4.32 лв. (15.00 %) Издадената заповед на основание чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка не води до отпадане на ... Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г. Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!...